13.2.2019 Ministerstvo dopravy vyzvalo účastníky tendru k účasti v soutěžním dialogu

Ministerstvo dopravy vyzvalo v úterý 12.2.2019 vybrané účastníky zadávacího řízení na výběr koncesionáře k účasti v samotném soutěžním dialogu. K účasti v soutěžním dialogu byly vyzváni čtyři nejlepší účastníci zadávacího řízení.

Ty Ministerstvo vybralo v listopadu 2018 na základě posouzení splnění zadávacích podmínek a na základě předloženého počtu odpovídajících referenčních projektů PPP. Proti provedenému omezení počtu účastníků nebyly podány žádné námitky, což ukazuje na vysokou transparentnost celého dosavadního průběhu zadávacího řízení. Ministerstvo vybíralo z celkem sedmi přihlášených účastníků. První kolo soutěžního dialogu bude s uchazeči vedeno na počátku dubna 2019, s každým uchazečem samostatně a na stejná klíčová témata koncesionářské smlouvy. Celkově Ministerstvo dopravy předpokládá čtyři kola soutěžního dialogu, přičemž ukončení fáze projednávání v soutěžním dialogu očekává v Q4/2019. V návaznosti na získání hlavních stavebních povolení pak budou uchazeči vyzváni k podání závazných nabídek. Následovat bude vyhodnocení nabídek a schvalovací proces smlouvy, její podpis a finanční uzavření. Ve stavební sezóně 2020 se předpokládá zahájení přípravných prací včetně archeologického výzkumu, na nějž postupně naváží další stavební práce. Celý úsek D4 by měl být koncesionářem zprovozněn nejpozději ke konci roku 2023.

V následující tabulce je uveden přehled všech účastníků zadávacího řízení, kteří podali žádost o účast, přičemž do soutěžního dialogu postoupili čtyři účastníci s nejvyšším počtem získaných bodů za referenční PPP projekty.

 Pořadí  

 Název účastníka

   Počet uznaných referenčních zakázek (počet bodů) pro účely snížení počtu účastníků zadávacího řízení
  PPP D4 DAJL (tvořený společnostmi DIF Infra 5 Participations 1 B.V., Acciona Concesiones S.L. a John Laing Investments Ltd.)  27
  DIVia (tvořený společnostmi VINCI  Highways SAS, VINCI Concessions SAS a Meridiam Investments SAS)  27
  HO-ST South Bohemian Link (tvořený společnostmi HOCHTIEF PPP Solutions GmbH a STRABAG AG)  25
  Via 4 - jižní spojení (tvořený společnostmi PORR Beteiligungen und Management GmbH, Macquarie Corporate Holdings Pty Limited (UK Branch), Obrascon Huarte Lain, S.A. a Egis Projects S.A.)  24
  IC Içtaş Inşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş., ASTALDI S.p.A, Intertoll Infrastructure Developments B.V., BBGI PPP Investment S.à.r.l. a TIIC 2 S.C.A., SICAR  20
  FCC Concesiones, S.L.  7
  PAN – MEDITERRANEAN ENGINEERING COMPANY LTD  5
Souhlasím
###message