17. 5. 2018 Zprovozněna možnost registrace na pppd4.cz

V rámci webu www.pppd4.cz byla zprovozněna možnost registrace uživatelů.

Na základě provedené registrace se uživatelům zpřístupní rozšířený obsah webu, v rámci něhož je možné si následně stáhnout i vybrané části projektové dokumentace, která byla pro jednotlivé stavby do současné doby připravena. Registrace je automaticky schvalována, pokud se registrovaný uživatel registruje na základě IČO či na základě EU VAT ID. Pro subjekty, které nedisponují uvedenými identifikátory je zpřístupněna možnost registrace "Global", která vyžaduje ruční schválení registrovaného uživatele ze strany Ministerstva dopravy - potvrzení registrace vyžaduje svůj čas.

Souhlasím
###message