24. 7. 2018 Uplynula lhůta pro předložení žádostí o účast

Dne 19.7.2018 v 10:00 uplynula lhůta pro předkládání žádostí o účast v tendru na koncesionáře pro projekt PPP D4.

Žádost o účast podalo 7 uchazečů. Zadavatel nyní přistupuje k hodnocení obsahu předložených žádostí o účast. Dle výsledku hodnocení budou následně 4 uchazeči, kteří předložili v souladu se zadávací dokumentací nejvíce relevantní referencí na obdobné projekty PPP, vyzvání k účasti v soutěžním dialogu. Zároveň byly dne 19.7.2018 v 8:00 na Ministerstvo dopravy doručeny námitky proti znění zadávacích podmínek, s nimiž Ministerstvo dopravy pracuje paralelně s procesem hodnocení předložených žádostí.

Souhlasím
###message