26. 3. 2018 Zveřejněno předběžné oznámení

Ministerstvo dopravy zveřejnilo ve Věstníku veřejných zakázek resp. v databázi TED (Tender European Daily) předběžné oznámení informující oficiálně o plánovaném zveřejnění oznámení o možnosti podávat žádosti o účast ve výběrovém řízení na koncesionáře pro projekt PPP D4.

Předběžné oznámení je pouze informativního charakteru a z jeho zveřejnění neplyne žádné zkracování lhůt v zadávacím řízení, které bude vyhlášeno následně. Toto oznámení nepředstavuje výzvu k účasti v soutěži. Předpokládané zveřejnění výzvy k podání žádosti o účast je v předběžném oznámení stanoveno na 15.5.2018.

Souhlasím
###message