27.11.2017 SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ PORADENSKÝCH SLUŽEB

Ministerstvo dopravy ČR a Státní fond dopravní infrastruktury podepsaly dne 27. listopadu 2017 Smlouvu o poskytování poradenských služeb s konsorciem White & Case, Česká spořitelna a Obermeyer Helika.

Dálnice D4 PPP je prvním velkým projektem dopravní infrastruktury připraveným v České republice jako model PPP. Projekt bude navržen, vybudován, provozován a financován koncesionářem vybraným v zadávacím řízení se soutěžním dialogem.

 

Odkaz: https://smlouvy.gov.cz/smlouva/soubor/5472216/smlouva_PPP.pdf

 

O PROJEKTU

Ministerstvo dopravy České republiky zahájilo přípravu pro výběr koncesionáře na výstavbu a provoz dálnice D4 pomocí modelu PPP. Projekt zahrnuje cca 32 km „greenfieldového“ úseku (model DBFOM) a cca 16 km „brownfieldového“ úseku (model O&M) z Hájů do Písku (MÚK Krašovice). Rozsah projektu zůstává téměř stejný, jako je uvedeno ve veřejně dostupném dokumentu „Analýza proveditelnosti a výhodnosti zajištění projektu R4 formou PPP ve srovnání s klasickými veřejnými zakázkami“, vypracováném v roce 2015. Financování projektu je založeno na principu platby za dostupnost.

 

Odkaz: https://www.vlada.cz/assets/urad-vlady/poskytovani-informaci/poskytnute-informace-na-zadost/Priloha_8_Analyza_proveditelnosti_PPP_R4.pdf

 

Část Greenfield (DBFOM)
Koncesionář bude zodpovědný za návrh, výstavbu, financování, provoz a údržbu 32 km čtyřpruhové dálnice D4 v úseku Háje - Mirotice.

Část Brownfield (O&M)
Koncesionář bude zodpovědný také za provoz a údržbu stávajících úseků dálnice D4 o celkové délce 16 km.

 

CAPEX                   přibližně 270 milionů EUR (cca 7 miliard Kč)
Trvání projektu          předpokládáno 5 let výstavby a následně 25 let provozu a údržby
Platba za služby Platby za dostupnost (srážky za nedostupnost a nedostatečnou kvalitu)
se hradí koncesionáři na základě skutečného výkonu od začátku provozu

 

 

Souhlasím
###message