3. 7. 2018 Prodloužena lhůta pro podání žádostí o účast

Ministerstvo dopravy prodloužilo na základě znění doplňujících informací č. 10 lhůtu pro předložení žádostí o účast do 19.7.2018 do 10:00.

Průběh veřejné zakázky je ze strany zájemců třeba sledovat výhradně prostřednictvím profilu zadavatele https://www.tenderarena.cz/profil/zakazka/detail.jsf?id=185550 resp. prostřednictvím Úředního věstníku EU (TED) či Věstníku veřejných zakázek.

Souhlasím
###message