7. 2. 2018 INVESTORSKÝ DEN

Veřejná prezentace projektu PPP D4 se bude konat 12. února 2018 od 13:00 hodin v konferenčním sálu Ministerstva dopravy.

Budou diskutována zejména následující témata:
- očekávaná struktura smluvního vztahu, rozdělení rizik mezi veřejným a soukromým sektorem
- zahrnutí stávajících úseků v provozu do projektu pro "Operating and maintenance" a s tím souvisejících požadavků a rizik
- nastavení základního platebního mechanismu

 

Ke stažení:
1. Přehled k investorskému dni
2. Prezentace k investorskému dni
3. Audiozáznam investorského dne
4. Přehled zúčastněných společností

Souhlasím
###message