8. 6. 2018 Zahájení nového procesu posouzení vlivů staveb D4

Ministerstvo životního prostředí dnes 8.6.2018 formálně zahájilo nový proces posouzení vlivů staveb D4 na životní prostředí.

Nové posouzení vlivů stavby na životní prostředí je nezbytné s ohledem na skutečnost, že původní stanoviska EIA nebyla souladná s dnes aplikovanými požadavky z úrovně EU. Při posuzování se bude vycházet ze skutečnosti, že pro všechny stavby již bylo vydáno územní rozhodnutí a předmětem posouzení tak není volba variant trasy, která je respektována ve stabilizované poloze.

Nová dokumentace EIA je k dispozici na https://portal.cenia.cz/eiasea/detail/EIA_MZP479

Souhlasím
###message