9. 11. 2018 Nové závazné stanovisko EIA pro D4 vydáno

Ministerstvo životního prostředí dnes na portálu Cenia zveřejnilo text nového závazného stanoviska EIA pro zbývajících 32 km dálnice D4, které jsou zahrnuty do projektu PPP.

Ministerstvo životního prostředí dnes na portálu Cenia zveřejnilo text nového závazného stanoviska EIA pro zbývajících 32 km dálnice D4, které jsou zahrnuty do projektu PPP. Spolu s textem závazného stanoviska je zveřejněn i posudek. Vydáním souhlasného závazného stanoviska se završil opakovaný proces EIA, který potvrdil, že dálnice D4 je v daném území realizovatelná bez zásadních negativních vlivů na životní prostředí. Posouzení proběhlo v souladu s nejaktuálnějším zněním zákona o EIA implementujícího příslušnou směrnici EIA EU. Dokumentace procesu EIA je dostupná na stránkách Cenia https://portal.cenia.cz/eiasea/detail/EIA_MZP479

Souhlasím
###message