Dopad pandemické situace na finanční trhy

V souvislosti s dopadem pandemické situace na finanční trhy a v souvislosti s vydáním konsolidované verze změn zadávací dokumentace a s ohledem na samotné účastníky rozhodlo Ministerstvo dopravy o posunu termínu pro předložení nabídek na 15. září 2020.

V souvislosti s dopadem pandemické situace na finanční trhy a v souvislosti s vydáním konsolidované verze změn zadávací dokumentace a s ohledem na samotné účastníky rozhodlo Ministerstvo dopravy o posunu termínu pro předložení nabídek na 15. září 2020. I přes současnou situaci poznamenanou dopady pandemické situace zůstávají v procesu výběrového řízení nadále všichni tři účastníci a lze očekávat, že provedené úpravy zadávací dokumentace umožní podání nabídek i přes ztížené okolnosti způsobené pandemií COVID-19.

Souhlasím
###message