Koncesionářská smlouva uzavřena dne 15.2.2021

Dne 15.2.2021 v ranních hodinách podepsal ministr dopravy Karel Havlíček a zástupci Koncesionáře, spol. DIVia D4 spol. s r.o., pan Christian Biegert a Vojtěch Janoušek Koncesionářskou smlouvu pro projekt PPP D4. Nyní tak nastává fáze plnění odkládacích podmínek, které je třeba splnit na straně ministerstva dopravy, ale především na straně Koncesionáře tak, aby mohlo být dosaženo finančního uzavření, které se předpokládá v druhé polovině měsíce března 2021. Bezodkladně poté bude moci dojít k zahájení prací.

  

Souhlasím
###message