Proběhlo 3. kolo soutěžního dialogu

Ve dnech 23.9.2019 – 1.10.2019 proběhlo na MD se všemi účastníky 3. kolo soutěžního dialogu. Jednalo se o celé dva jednací dny pro každého z účastníků (23.9. – 24.9. – Via4 (Porr+OHL+EGIS); 26.9.- 27.9. – HOST (Hochtief+Strabag); 30.9. – 1.10. DIVia (Vinci+Eurovia). Ministerstvo dopravy předpokládá, že v polovině ledna 2020 se uskuteční ještě 4. kolo dialogu, které už by mělo být posledním kolem před výzvou k podání nabídek.

Ve dnech 23.9.2019 – 1.10.2019 proběhlo na MD se všemi účastníky 3. kolo soutěžního dialogu. Jednalo se o celé dva jednací dny pro každého z účastníků (23.9. – 24.9. – Via4 (Porr+OHL+EGIS); 26.9.- 27.9. – HOST (Hochtief+Strabag); 30.9. – 1.10. DIVia (Vinci+Eurovia). Ministerstvo dopravy předpokládá, že v polovině ledna 2020 se uskuteční ještě 4. kolo dialogu, které už by mělo být posledním kolem před výzvou k podání nabídek. Obsahem jednání ve 3. kole dialogu byly následující okruhy:

 

  • Projednání právních otázek Smlouvy a jejích příloh, každý účastník mohl přinést na stůl 10 právních okruhů, které byly podrobně diskutovány, této diskusi předcházela prezentace o stavu investorské přípravy.
  • Projednání finančních otázek, především otázky obsahu nabídek (požadavek na zajištění 100% závazku financování spolu s nabídkou a nesení rizik změny na finančních trzích mezi obdobím podání nabídky a finančním uzavřením smlouvy, principy hodnocení nabídek s ohledem na možnost předkládat nabídku na financování v CZK, EUR či v jejich kombinaci, způsoby výplaty plateb či kompenzací s ohledem na možnost dvou měn)
  • Implementace BIM řešení pro projekt (nová Příloha č. 18 Smlouvy) pro zajištění nejen projekční a stavební fáze, ale především i pro optimalizaci celého průběhu správy projektu v průběhu životního cyklu pro vzájemnou výměnu informací
  • Minimální technické požadavky na parametry trasy a jednotlivých jejích objektů
Souhlasím
###message