Proběhlo druhé kolo soutěžního dialogu

Ve dnech 14.6., 18.6. a 19.6.2019 proběhlo na Ministerstvu dopravy druhé kolo soutěžního dialogu. Každému účastníku zadávacího řízení byl věnován celý jeden den.

Obsah jednání byl zaměřen především na technická a finanční témata. V rámci jednání byl kladen důraz na projednání: 1.) Minimálních technických požadavků zadavatele; 2.) problematiku zahájení přípravných prací bezodkladně po komerčním uzavření, tj. před dosažením finančního uzavření; 3.) Požadavky zadavatele na zpětné předání vs. účastníky zvažované kvalitativní parametry zpětného převzetí, které mohou být použity jako jedno z možných kvalitativních kritérií pro hodnocení nabídek; 4.) Požadavky na hlavní a běžnou údržbu stávajících úseků v období výstavby nových úseků; 5.) Změny v platebním mechanismu zvažované v souvislosti s předběžným stanoviskem Eurostatu; 6.) Možnosti zajištění stavebních povolení ve vztahu k časovému harmonogramu zadávacího řízení; 7.) Kvalita průzkumů a diagnostik; 8.) Návrh smlouvy o nezávislém dozoru. V rámci samostatného bloku byly projednány otázky financování především ve vztahu k možnostem využití kombinace EUR a CZK a konsekvencím, které tato kombinace přináší do zadávacího řízení a do období hodnocení nabídek / finančního uzavírání projektu.

 

V průběhu léta budou pokračovat práce v přípravě na třetí kolo, které se uskuteční v posledním zářijovém týdnu. Ministerstvo dopravy stále předpokládá konání 4 kol soutěžního dialogu před odesláním výzvy k podání nabídek. Čtvrté kolo je plánováno na konec listopadu a odeslání výzvy k podání je potom předpokládáno v lednu 2020.

Souhlasím
###message