Proběhlo první kolo soutěžního dialogu

Ve dnech 2.4.2019 a 3.4.2019 se na Ministerstvu dopravy uskutečnilo první kolo soutěžního dialogu v rámci zadávacího řízení na výběr koncesionáře pro projekt PPP D4.

Z celkového počtu 4 účastníků, kteří byli vybráni z původně 7 přihlášených konsorcií, se bohužel jeden z účastníků, společnost PPP D4 DAJL (tvořená společnostmi DIF Infra 5 Participations 1 B.V., Acciona Concesiones S.L. a John Laing Investments Ltd.) vzdala dne 13.3.2019 své další účasti v zadávacím řízení, přičemž však tento účastník sdělil, že toto jeho rozhodnutí bylo čistě z důvodů na jeho straně a nejednalo se o žádné pochybení na straně zadavatele. Úvodní kolo se tak konalo postupně s jednotlivými zbývajícími uchazeči - DIVia (tvořený společnostmi VINCI  Highways SAS, VINCI Concessions SAS a Meridiam Investments SAS); HO-ST South Bohemian Link (tvořený společnostmi HOCHTIEF PPP Solutions GmbH a STRABAG AG); Via 4 - jižní spojení (tvořený společnostmi PORR Beteiligungen und Management GmbH, Macquarie Corporate Holdings Pty Limited (UK Branch), Obrascon Huarte Lain, S.A. a Egis Projects S.A.). Diskutována byla zásadní koncepční témata ovlivňující nejvíce podobu koncesionářské smlouvy. Jednalo se o následující: 1.) Přístup k předání, provozu a údržbě stávajících úseků zahrnutých do projektu (16 km); 2.) Měna, ve které bude přijat dlouhodobý úvěr koncesionáře, resp. ve které bude vyplácena platba za dostupnost (CZK vs. EUR); 3.) Aplikace BIM pro odpovědnou správu aktiv v rámci projektu; 4.) Změny technického řešení, o kterých uchazeči rámcově uvažují a jejich dopad do povolovacích procesů; 5.) Odůvodnění volby kvalitativního hodnotící kritéria pro hodnocení nabídek 6.) Archeologické průzkumy a způsob jejich zajištění. Druhé kolo soutěžního dialogu se uskuteční v druhé polovině června a bude zaměřeno především na technické otázky. Ukončení fáze soutěžního dialogu zadavatel předpokládá v listopadu 2019 s následným odesláním výzvy k podání nabídek. Po podání nabídek bude následovat jejich hodnocení a schvalovací procesy na úrovni vlády a Poslanecké sněmovny, které jsou potřebné pro uzavření smlouvy. Přípravné stavební práce by se pak mohly rozběhnout od poloviny roku 2020.

Souhlasím
###message