Ve dnech 13.1.2019 – 24.1.2020 proběhlo na MD se všemi účastníky 4. kolo soutěžního dialogu

Jednalo se o den a půl pro každého z účastníků (13.1. – 14.1. - DIVia (Vinci+Eurovia); 20.1 – 21.1. - Via4 (Porr+OHL+EGIS); 23.1.- 24.1. – HOST (Hochtief+Strabag).

Zástupci Ministerstva dopravy, Státního fondu dopravní infrastruktury za účasti poradenského konsorcia projednali s účastníky především jejich připomínky k draftu výzvy k podání nabídek a související potřebné úpravy v semifinálním textu Koncesionářské smlouvy a v jejích přílohách, stejně jako se účastníci měli možnost vyjádřit ke všem ostatním průvodním dokumentům, které jsou relevantní pro průběh zadávacího řízení. S ohledem na obsah předchozích projednání a dosažený pokrok lze považovat toto kolo soutěžního dialogu za poslední, přičemž k formálnímu ukončení fáze soutěžního dialogu dojde odesláním výzvy k podání nabídek. Výzva k podání nabídek by měla být odeslána do konce února 2020, resp. v prvním březnovém týdnu. Následně budou mít účastníci prostor pro finalizaci připravovaných nabídek cca do konce května 2020.

Souhlasím
###message