Novinky Zpět
TISKOVÁ ZPRÁVA: Dostavba dálnice D4 mezi Příbramí a Pískem formou PPP projektu může začít
Ministerstvo dopravy dosáhlo s koncesionářem projektu, za nímž stojí společnosti VINCI Concessions a Meridiam, tzv. finanční uzavření pro financování dostavby dálnice D4 mezi Příbramí a Pískem. Tím skončila přípravná fáze před samotným zahájením stavebních…
Koncesionářská smlouva uzavřena dne 15.2.2021
Dne 15.2.2021 v ranních hodinách podepsal ministr dopravy Karel Havlíček a zástupci Koncesionáře, spol. DIVia D4 spol. s r.o., pan Christian Biegert a Vojtěch Janoušek Koncesionářskou smlouvu pro projekt PPP D4. Nyní tak nastává fáze plnění odkládacích…
TISKOVÁ ZPRÁVA: Poslanecká sněmovna souhlasí se stavbou a údržbou dálnice D4 mezi Příbramí a Pískem formou PPP projektu
9. února 2021, Poslanecká sněmovna dnes odsouhlasila uzavření koncesionářské smlouvy k výstavbě a provozu dálnice D4 mezi Příbramí a Pískem. Vyslovila tak souhlas s finančními závazky státu plynoucími z návrhu koncesionářské smlouvy na projektování, výstavbu,…
Vláda schválila Koncesionářskou smlouvu pro projekt PPP D4
Dne 4.1.2021, došlo k vyslovení souhlasu vlády s předloženým návrhem Koncesionářské smlouvy. V souladu se zákonem o pozemních komunikacích (§18c) tak nyní může pokračovat schvalovací proces předložením materiálu, kvantifikujícího finanční závazky vyplývající…
Vybrán Koncesionář pro projekt PPP D4
Dne 21.12.2020 o půlnoci vypršela lhůta pro možnost podání námitek proti oznámení o výběru dodavatele (koncesionáře) pro projekt PPP D4. Výběr konsorcia DIVia tvořeného společnostmi VINCI Highways SAS, VINCI Concessions SAS a Meridiam Investments SAS je tak…
PPP projekt na D4 chtějí realizovat dvě renomovaná konsorcia
Ministerstvo dopravy dnes obdrželo finální nabídky na pilotní PPP projekt výstavby, provozu a údržby dálnice D4 mezi Příbramí a Pískem. Bude-li Koncesionářská smlouva schválena vládou a Poslaneckou sněmovnou do konce roku 2020, budou práce na staveništi…
Dopad pandemické situace na finanční trhy
V souvislosti s dopadem pandemické situace na finanční trhy a v souvislosti s vydáním konsolidované verze změn zadávací dokumentace a s ohledem na samotné účastníky rozhodlo Ministerstvo dopravy o posunu termínu pro předložení nabídek na 15. září 2020.
Odklad termínu pro předložení nabídek
V souvislosti s dopadem pandemické situace na finanční trhy a samotné účastníky rozhodlo Ministerstvo dopravy o posunu termínu pro předložení nabídek na 21. srpna 2020. I přes současnou situaci poznamenanou dopady pandemické situace zůstávají v procesu…
TISKOVÁ ZPRÁVA - Ministerstvo dopravy vyzvalo k podání nabídek na dostavbu a provozování dálnice D4 formou PPP projektu
Ministerstvo dopravy vyzvalo tři účastníky soutěžního dialogu k podání nabídek na projekt stavby a provozu 32 kilometrů písecké dálnice D4 v režimu tzv. PPP, tedy spojení soukromého a veřejného sektoru, Public-Private Partnership. Navazuje tak na čtyři kola…
Ve dnech 13.1.2019 – 24.1.2020 proběhlo na MD se všemi účastníky 4. kolo soutěžního dialogu
Jednalo se o den a půl pro každého z účastníků (13.1. – 14.1. - DIVia (Vinci+Eurovia); 20.1 – 21.1. - Via4 (Porr+OHL+EGIS); 23.1.- 24.1. – HOST (Hochtief+Strabag).
Proběhlo 3. kolo soutěžního dialogu
Ve dnech 23.9.2019 – 1.10.2019 proběhlo na MD se všemi účastníky 3. kolo soutěžního dialogu. Jednalo se o celé dva jednací dny pro každého z účastníků (23.9. – 24.9. – Via4 (Porr+OHL+EGIS); 26.9.- 27.9. – HOST (Hochtief+Strabag); 30.9. – 1.10. DIVia (Vinci…
Proběhlo druhé kolo soutěžního dialogu
Ve dnech 14.6., 18.6. a 19.6.2019 proběhlo na Ministerstvu dopravy druhé kolo soutěžního dialogu. Každému účastníku zadávacího řízení byl věnován celý jeden den.
Proběhlo první kolo soutěžního dialogu
Ve dnech 2.4.2019 a 3.4.2019 se na Ministerstvu dopravy uskutečnilo první kolo soutěžního dialogu v rámci zadávacího řízení na výběr koncesionáře pro projekt PPP D4.
13.2.2019 Ministerstvo dopravy vyzvalo účastníky tendru k účasti v soutěžním dialogu
Ministerstvo dopravy vyzvalo v úterý 12.2.2019 vybrané účastníky zadávacího řízení na výběr koncesionáře k účasti v samotném soutěžním dialogu. K účasti v soutěžním dialogu byly vyzváni čtyři nejlepší účastníci zadávacího řízení.
9. 11. 2018 Nové závazné stanovisko EIA pro D4 vydáno
Ministerstvo životního prostředí dnes na portálu Cenia zveřejnilo text nového závazného stanoviska EIA pro zbývajících 32 km dálnice D4, které jsou zahrnuty do projektu PPP.
20. 9. 2018 Ministerstvo dopravy vybírá čtyři konsorcia, která budou soutěžit o dostavbu a provoz 32 kilometrů dálnice D4
Ministerstvo dopravy spolu se SFDI a poradenským konsorciem tvořeným společnostmi White&Case, Česká spořitelna, Obermeyer Helika posoudilo obsah žádostí o účast ve výběrovém řízení na koncesionáře pro projekt PPP (Public Private Partnership) na dálnici D4.
24. 7. 2018 Uplynula lhůta pro předložení žádostí o účast
Dne 19.7.2018 v 10:00 uplynula lhůta pro předkládání žádostí o účast v tendru na koncesionáře pro projekt PPP D4.
3. 7. 2018 Prodloužena lhůta pro podání žádostí o účast
Ministerstvo dopravy prodloužilo na základě znění doplňujících informací č. 10 lhůtu pro předložení žádostí o účast do 19.7.2018 do 10:00.
8. 6. 2018 Zahájení nového procesu posouzení vlivů staveb D4
Ministerstvo životního prostředí dnes 8.6.2018 formálně zahájilo nový proces posouzení vlivů staveb D4 na životní prostředí.
17. 5. 2018 Zprovozněna možnost registrace na pppd4.cz
V rámci webu www.pppd4.cz byla zprovozněna možnost registrace uživatelů.
14. 5. 2018 Ministerstvo dopravy dnes formálně zahájilo soutěž
Ministerstvo dopravy dnes formálně zahájilo soutěž na dostavbu chybějících 32 kilometrů dálnice D4 mezi Příbramí a Pískem formou spolupráce soukromého a veřejného sektoru (PPP projekt).
26. 3. 2018 Zveřejněno předběžné oznámení
Ministerstvo dopravy zveřejnilo ve Věstníku veřejných zakázek resp. v databázi TED (Tender European Daily) předběžné oznámení informující oficiálně o plánovaném zveřejnění oznámení o možnosti podávat žádosti o účast ve výběrovém řízení na koncesionáře pro…
7. 2. 2018 INVESTORSKÝ DEN
Veřejná prezentace projektu PPP D4 se bude konat 12. února 2018 od 13:00 hodin v konferenčním sálu Ministerstva dopravy.
27.11.2017 SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ PORADENSKÝCH SLUŽEB
Ministerstvo dopravy ČR a Státní fond dopravní infrastruktury podepsaly dne 27. listopadu 2017 Smlouvu o poskytování poradenských služeb s konsorciem White & Case, Česká spořitelna a Obermeyer Helika.
Souhlasím
###message